کلید واژه ها [ bitcoin miner machine 3192w ] همخوانی داشتن 1 محصولات.
خرید SHA 256 Bitcoin Miner Machine 3192W Canaan Avalon 1066 Pro 55TH آنلاین سازنده

SHA 256 Bitcoin Miner Machine 3192W Canaan Avalon 1066 Pro 55TH

مدل: Avalon 1066 Pro
رهایی: فوریه 2020
الگوریتم: SHA-256
1